Invorderingsbedrijf B.V. opent een nieuwe vestiging in Amsterdam

Invorderingsbedrijf B.V. opent een nieuwe vestiging in Amsterdam Gezien het succes van het concept van Invorderingsbedrijf B.V. mag zij zich vanaf maart 2014 nu ook met recht incassobureau Amsterdam noemen. Invorderingsbedrijf heeft gekozen voor een statig pand aan de Herengracht. Deze beslissing is genomen om het sterk groeiende klantenbestand op het gebied van incasso Amsterdam nog beter […]

Hoe kan ik mijn huurder uit mijn woning zetten?

Home Invorderingsbedrijf Als verhuurder kunt u in een situatie terechtkomen dat u een huurder moet uitzetten. Wanneer een huurder zich niet aan de overeenkomst houdt kunt u de overeenkomst laten ontbinden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de huurder zijn betaalverplichting niet nakomt. Ook kan het zijn dat de huurder zich niet houdt aan de bepalingen […]

Zo sluit u een overeenkomst van opdracht

Zo sluit u een overeenkomst van opdracht “Voordat u het weet kunt u uw geld vergeten” Hoe vaak krijgt u niet het verzoek de factuur op een andere naam te zetten? Of de factuur aan een ander te richten die wel voor betaling zorg zal dragen? Of de vraag om een ander adres op de […]

Vraag afgedragen BTW over onbetaalde facturen terug!

Vraag afgedragen BTW over onbetaalde facturen terug! Teruggaaf vanwege oninbare vorderingen Als u een factuur stuurt aan uw klanten, moet u de btw daarover direct aangeven en betalen. Betaalt uw klant de factuur uiteindelijk niet of maar gedeeltelijk? Dan hebt u btw betaald die u niet ontvangen hebt. U kunt deze btw dan terugvragen. Wanneer […]

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren U mag ook elektronisch factureren. Uw klant moet hiermee wel akkoord gaan. Wilt u elektronisch factureren dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: In de elektronische factuur moeten alle gegevens zijn opgenomen die wettelijk vereist zijn bij de papieren facturen. De regels voor de verschuldigdheid en aftrek van btw moeten op dezelfde manier […]

Wettelijke rente handelstransacties naar 8,25%

Wettelijke rente handelstransacties naar 8,25% De wettelijke rente voor handelstransacties is per 1 juli verhoogd van 8% naar 8,25%. Dit bedrag brengt u in rekening als uw zakelijke klanten niet binnen de gestelde betalingstermijn betalen. Het is ook mogelijk contractueel een andere rente overeen te komen, bijvoorbeeld 2% per maand. Eerder berichtten we over de […]

Niet ophalen aangetekende brief voor risico geadresseerde

Niet ophalen aangetekende brief voor risisco geadresseerde De Hoge Raad heeft in een arrest van 9 juli 2010 maar weer eens bevestigd dat als de geadresseerde een aangetekende brief niet ophaalt nadat die (aantoonbaar) door de postbode is aangeboden, de in de aangetekende brief opgenomen verklaring toch gewoon werking heeft. Het komt namelijk voor rekening […]

Kunt u als verhuurder uw huurovereenkomst beëindigen? 5 opzeggingsgronden.

Kunt u als verhuurder uw huurovereenkomst beëndigen? 5 opzeggingsgronden Naast de bepalingen opgenomen in Boek 7 Titel 4 van het Burgerlijk Wetboek (BW) zijn er diverse andere wetten en besluiten op de huur en verhuur van woonruimte van toepassing, zoals de Uitvoeringswet Huurprijs Woonruimte (UHW) en het Besluit Huurprijzen Woonruimte (BHW). Daarnaast zijn de algemene […]

Eigendomsvoorbehoud

Eigendomsvoorbehoud: hoe zet u het in Ook in het tweede kwartaal 2012 stijgt het aantal faillissementen snel. In de praktijk blijkt dat schuldeisers steeds sneller een professionele incassopartner inschakelen om alsnog betaald te krijgen, voordat een vordering definitief oninbaar wordt. Vooral in de transportsector gingen, in vergelijking met vorig jaar, ruim 40% meer bedrijven op […]

Het incasseren van achterstallige huur

Het incasseren van achterstallige huur De vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming wegens (herhaalde) wanbetaling. Indien uw huurders niet betalen is dat niet alleen vervelend (het kost u veel moeite en energie), maar het kan ook leiden tot financiële problemen: uw verwachte rendementen komen in gevaar. Huurachterstanden drukken uw rendement Het verhuren van […]