Vraag afgedragen BTW over onbetaalde facturen terug!

Vraag afgedragen BTW over onbetaalde facturen terug! Teruggaaf vanwege oninbare vorderingen Als u een factuur stuurt aan uw klanten, moet u de btw daarover direct aangeven en betalen. Betaalt uw klant de factuur uiteindelijk niet of maar gedeeltelijk? Dan hebt u btw betaald die u niet ontvangen hebt. U kunt deze btw dan terugvragen. Wanneer […]

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren U mag ook elektronisch factureren. Uw klant moet hiermee wel akkoord gaan. Wilt u elektronisch factureren dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: In de elektronische factuur moeten alle gegevens zijn opgenomen die wettelijk vereist zijn bij de papieren facturen. De regels voor de verschuldigdheid en aftrek van btw moeten op dezelfde manier […]

Niet ophalen aangetekende brief voor risico geadresseerde

Niet ophalen aangetekende brief voor risisco geadresseerde De Hoge Raad heeft in een arrest van 9 juli 2010 maar weer eens bevestigd dat als de geadresseerde een aangetekende brief niet ophaalt nadat die (aantoonbaar) door de postbode is aangeboden, de in de aangetekende brief opgenomen verklaring toch gewoon werking heeft. Het komt namelijk voor rekening […]