Niet ophalen aangetekende brief voor risico geadresseerde

Niet ophalen aangetekende brief voor risisco geadresseerde De Hoge Raad heeft in een arrest van 9 juli 2010 maar weer eens bevestigd dat als de geadresseerde een aangetekende brief niet ophaalt nadat die (aantoonbaar) door de postbode is aangeboden, de in de aangetekende brief opgenomen verklaring toch gewoon werking heeft. Het komt namelijk voor rekening […]

Kunt u als verhuurder uw huurovereenkomst beëindigen? 5 opzeggingsgronden.

Kunt u als verhuurder uw huurovereenkomst beëndigen? 5 opzeggingsgronden Naast de bepalingen opgenomen in Boek 7 Titel 4 van het Burgerlijk Wetboek (BW) zijn er diverse andere wetten en besluiten op de huur en verhuur van woonruimte van toepassing, zoals de Uitvoeringswet Huurprijs Woonruimte (UHW) en het Besluit Huurprijzen Woonruimte (BHW). Daarnaast zijn de algemene […]

Eigendomsvoorbehoud

Eigendomsvoorbehoud: hoe zet u het in Ook in het tweede kwartaal 2012 stijgt het aantal faillissementen snel. In de praktijk blijkt dat schuldeisers steeds sneller een professionele incassopartner inschakelen om alsnog betaald te krijgen, voordat een vordering definitief oninbaar wordt. Vooral in de transportsector gingen, in vergelijking met vorig jaar, ruim 40% meer bedrijven op […]

Bemiddelingskosten terugvorderen

Bemiddelingskosten terugvragen Bemiddelingskosten terugvragen makkelijk te incasseren Bemiddelingskosten zijn vaak onterecht door de huurder betaald. Een makelaar moet deze terugbetalen. Wat nu als een makelaar weigert de door u betaalde (hoge) bemiddelingskosten terug te betalen? Wij vertellen u alles over bemiddelingskosten terugvragen.  Wat zijn bemiddelingskosten? Bemiddelingskosten zijn de kosten die door een bemiddelaar (meestal een […]