Hoe kan ik mijn huurder uit mijn woning zetten?

Home Invorderingsbedrijf Als verhuurder kunt u in een situatie terechtkomen dat u een huurder moet uitzetten. Wanneer een huurder zich niet aan de overeenkomst houdt kunt u de overeenkomst laten ontbinden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de huurder zijn betaalverplichting niet nakomt. Ook kan het zijn dat de huurder zich niet houdt aan de bepalingen […]

Niet ophalen aangetekende brief voor risico geadresseerde

Niet ophalen aangetekende brief voor risisco geadresseerde De Hoge Raad heeft in een arrest van 9 juli 2010 maar weer eens bevestigd dat als de geadresseerde een aangetekende brief niet ophaalt nadat die (aantoonbaar) door de postbode is aangeboden, de in de aangetekende brief opgenomen verklaring toch gewoon werking heeft. Het komt namelijk voor rekening […]

Wij dragen zorg voor uw openstaande vorderingen

Wij dragen zorg voor uw openstaande vorderingen Oplossing voor het huurbeleid De ingreep van de Europese Commissie in het Nederlandse woningbeleid heeft tot veel verzet geleid. Met ingang van 1 januari 2011 moeten corporaties hun woningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen niet hoger dan euro 33.614. Ten hoogste 10% van de woningen is beschikbaar […]

De 6 meest voorkomende redenen voor wanbetaling KDV

De 6 meest voorkomende redenen voor wanbetaling KDV Helaas komt het erg vaak voor dat de ouder niet op tijd betaalt aan het KDV. Het is daarom van belang dat wij ervoor zorgen dat de facturen niet eeuwig blijven liggen, maar direct uitbetaald worden. Wij van het invorderingsbedrijf hebben onderzoek gedaan naar het “waarom” achter […]

Ondanks betalingsregeling met incassobureau, mag ondernemer kinderopvang opzeggen

Ondanks betalingsregeling met incassobureau, mag ondernemer kinderopvang opzeggen Als incassobureau krijgen wij veel aanvragen voor vorderingen van kinderdagverblijven. In de kinderopvang branche zijn er meerdere scenario’s waardoor er een geschil ontstaat tussen de betaling van ouder en de kinderopvang. Een veelvoorkomende situatie is dat de ouder bij het kinderdagverblijf een overeenkomst afsluit voor opvang, maar […]

Kinderopvangtoeslag 2018: Wat verandert er voor u?

Kinderopvangtoeslag 2018: wat verandert er voor u? Let op: Dit jaar zijn de regels voor de kinderopvang gewijzigd! Dit jaar verandert er het één en ander in de kinderopvang. De uurprijzen zijn verhoogd, de kinderopvangtoeslag zal ook beschikbaar zijn voor kinderen die naar de peuterspeelzaal gaan en er wordt een personenregister voor kinderopvangwerknemers ingevoerd. Het Invorderingsbedrijf B.V. zit niet […]