Kunt u als verhuurder uw huurovereenkomst beëindigen? 5 opzeggingsgronden.

Kunt u als verhuurder uw huurovereenkomst beëndigen? 5 opzeggingsgronden Naast de bepalingen opgenomen in Boek 7 Titel 4 van het Burgerlijk Wetboek (BW) zijn er diverse andere wetten en besluiten op de huur en verhuur van woonruimte van toepassing, zoals de Uitvoeringswet Huurprijs Woonruimte (UHW) en het Besluit Huurprijzen Woonruimte (BHW). Daarnaast zijn de algemene […]

Eigendomsvoorbehoud

Eigendomsvoorbehoud: hoe zet u het in Ook in het tweede kwartaal 2012 stijgt het aantal faillissementen snel. In de praktijk blijkt dat schuldeisers steeds sneller een professionele incassopartner inschakelen om alsnog betaald te krijgen, voordat een vordering definitief oninbaar wordt. Vooral in de transportsector gingen, in vergelijking met vorig jaar, ruim 40% meer bedrijven op […]

Het incasseren van achterstallige huur

Het incasseren van achterstallige huur De vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming wegens (herhaalde) wanbetaling. Indien uw huurders niet betalen is dat niet alleen vervelend (het kost u veel moeite en energie), maar het kan ook leiden tot financiële problemen: uw verwachte rendementen komen in gevaar. Huurachterstanden drukken uw rendement Het verhuren van […]

Bemiddelingskosten terugvorderen

Bemiddelingskosten terugvragen Bemiddelingskosten terugvragen makkelijk te incasseren Bemiddelingskosten zijn vaak onterecht door de huurder betaald. Een makelaar moet deze terugbetalen. Wat nu als een makelaar weigert de door u betaalde (hoge) bemiddelingskosten terug te betalen? Wij vertellen u alles over bemiddelingskosten terugvragen.  Wat zijn bemiddelingskosten? Bemiddelingskosten zijn de kosten die door een bemiddelaar (meestal een […]

Kent u de verschillende vormen van leasen al? Nu wel!

Kent u de verschillende vormen van leasen al? Nu wel! Krijg je een auto van de zaak of zit je te denken aan private lease? Je zou toch verwachten dat aangezien huur, koop, en huurkoop in de wet geregeld zijn, hetzelfde geldt voor leasen. Helaas is dat niet zo. Leasen kun je het beste omschrijven […]